تازه‌ها
آخرین بروز رسانی جامعه مجازی رهپویان

متن سخنرانی - اهل فکر - قسمت اول - 97/01/25
زمانه ای که ما درآن قرار داریم آخرالزمان است! مردم باید اهل فکر باشند! دجال در آخرالزمان یعنی رسانه!
تبليغات