برنامه آينده
تا اطلاع ثانوی بدلیل پیشگیری از آسیب‌های بهداشتی احتمالی
جلسات هفتگی برگزار نمی‌گردد!

رهپويانچهارشنبه 19 تیر 1392 نسخه چاپی
ماه مبارک رمضان - تیر و مرداد 92
نفس چو محتاج شد، روح به معراج شد / چون در زندان شکست، جان برِ جانان رسید ..

يا مَن لا مَفرَّ اِلاّ إليه


»» اعلام برنامه مراسم احیا و مناجات شب‌های ماه مبارک رمضان

»» ویژه نامه صوتی ماه مبارک رمضان
شامل صوت بخش عمده ای از ادعیه و مناجات‌های وارد شده برای ایام ماه مبارک رمضان

»» اختصاصی بانک صوت و متن
مجموعه سخنرانی‌های حجةالاسلام انجوی‌نژاد با موضوع ارتباط با خدا | «با خدا تا خدا»

»» بانک صوت | مجموعه سخنرانی‌های حجةالاسلام انجوی‌نژاد در ماه رمضان سال‌های گذشته


»» سخنرانیهای حجةالاسلام انجوی‌نژاد

+ نگاهی به قرآن «14» [سوره بقره «قسمت دوازدهم»]
+ نگاهی به قرآن «15» [سوره بقره «قسمت سیزدهم»]
+ نگاهی به قرآن «16» [سوره بقره «قسمت چهاردهم»]
+ نگاهی به قرآن «17» [سوره بقره «قسمت پانزدهم»]
+ نگاهی به قرآن «18» [سوره آل عمران «قسمت اول»]
+ نگاهی به قرآن «19» [سوره آل عمران «قسمت دوم»]
+ نگاهی به قرآن «20» [سوره آل عمران «قسمت سوم»]
+ نگاهی به قرآن «21» [سوره آل عمران «قسمت چهارم»]
+ نگاهی به قرآن «22» [سوره آل عمران «قسمت پنجم»]
+ نگاهی به قرآن «23» [سوره آل عمران «قسمت ششم»]
+ نگاهی به قرآن «24» [سوره آل عمران «قسمت هفتم»]
+ نگاهی به قرآن «25» [سوره آل عمران «قسمت هشتم»]
+ نگاهی به قرآن «26» [سوره آل عمران «قسمت نهم»]
+ نگاهی به قرآن «27» [سوره نساء «قسمت اول»]
+ نگاهی به قرآن «28» [سوره نساء «قسمت دوم»]
+ نگاهی به قرآن «29» [سوره نساء «قسمت سوم»]
+ شب نوزدهم رمضان 92 | بهجت در زندگی «1»
+ نگاهی به قرآن «30» [سوره نساء «قسمت چهارم»]
+ شب بیست و یکم رمضان 92 | بهجت در زندگی «2»
+ نگاهی به قرآن «31» [سوره نساء «قسمت پنجم»]
+ شب بیست و سوم رمضان 92 | بهجت در زندگی «3»
+ نگاهی به قرآن «32» [سوره نساء «قسمت ششم»]
+ نگاهی به قرآن «33» [سوره نساء «قسمت هفتم»]
+ نگاهی به قرآن «34» [سوره نساء «قسمت هشتم»]

+ شب بیست و هشتم رمضان 92 | سخنرانی حجةالاسلام جزایری
+ شب بیست و نهم رمضان 92 | سخنرانی حجةالاسلام جزایری


»» مناجات و روضه

+ شب دوم رمضان 92 | عباس زحمتکشان
+ شب سوم رمضان 92 | قرائت دعای کمیل | نجف روستا
+ شب چهارم رمضان 92 | حسن پورحسن
+ شب پنجم رمضان 92 | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ شب ششم رمضان 92 | سید عباس انجوی
+ شب هفتم رمضان 92 | بهنام زارع
+ شب هشتم رمضان 92 | سید عباس انجوی
+ شب نهم رمضان 92 | خلیل نگهبان
+ شب دهم رمضان 92 | سید مصطفی موسوی‌نژاد
+ شب یازدهم رمضان 92 | حسن جوکار
+ شب دوازدهم رمضان 92 | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ شب سیزدهم رمضان 92 | سید عباس انجوی
+ شب چهاردهم رمضان 92 | ماجد قیم
+ شب پانزدهم رمضان 92 | عباس زحمتکشان
+ شب شانزدهم رمضان 92 | بهنام زارع
+ شب هفدهم رمضان 92 | حسن پورحسن
+ شب هجدهم رمضان 92 | امیر راستی و مهدی اکبری
+ شب نوزدهم رمضان 92 | حجةالاسلام انجوی‌نژاد و مرتضی کشاورز
+ شب بیستم رمضان 92 | سید مصطفی موسوی‌نژاد
+ شب بیست و یکم رمضان 92 | حجةالاسلام انجوی‌نژاد و مرتضی کشاورز
+ شب بیست و دوم رمضان 92 | اسماعیل ستودگان
+ شب بیست و سوم رمضان 92 | حجةالاسلام انجوی‌نژاد و مرتضی کشاورز
+ شب بیست و چهارم رمضان 92 | حجةالاسلام حمید فرجی
+ شب بیست و پنجم رمضان 92 | حجةالاسلام رضا مختاری
+ شب بیست و ششم رمضان 92 | مرتضی کشاورز
+ شب بیست و هفتم رمضان 92 | یزدان ناصری
+ شب بیست و هشتم رمضان 92 | خلیل نگهبان
+ شب بیست و نهم رمضان 92 | یزدان ناصری، رضا بذری


»» مداحی

+ شب دوم رمضان 92 | عباس زحمتکشان
+ شب سوم رمضان 92 | نجف روستا
+ شب چهارم رمضان 92 | حسن پورحسن
+ شب پنجم رمضان 92 | مرتضی کشاورز
+ شب ششم رمضان 92 | سید عباس انجوی
+ شب هفتم رمضان 92 | بهنام زارع
+ شب هشتم رمضان 92 | سید عباس انجوی
+ شب نهم رمضان 92 | خلیل نگهبان
+ شب دهم رمضان 92 | سید مصطفی موسوی‌نژاد و احمدرضا نامجو
+ شب یازدهم رمضان 92 | حسن جوکار
+ شب سیزدهم رمضان 92 | سید عباس انجوی
+ شب دوازدهم رمضان 92 | مرتضی کشاورز
+ شب چهاردهم رمضان 92 | ماجد قیم
+ مدح‌خوانی امام حسن مجتبی (ع) | شب پانزدهم رمضان 92 | عباس زحمتکشان
+ شب شانزدهم رمضان 92 | بهنام زارع و حسن پورحسن
+ شب هفدهم رمضان 92 | حسن پورحسن
+ شب هجدهم رمضان 92 | مهدی اکبری
+ شب نوزدهم رمضان 92 | مرتضی کشاورز
+ شب بیستم رمضان 92 | سید مصطفی موسوی‌نژاد و احمدرضا نامجو
+ شب بیست و یکم رمضان 92 | مرتضی کشاورز
+ شب بیست و دوم رمضان 92 | اسماعیل ستودگان و بهنام زارع
+ شب بیست و سوم رمضان 92 | مرتضی کشاورز
+ شب بیست و چهارم رمضان 92 | حجةالاسلام حمید فرجی
+ شب بیست و پنجم رمضان 92 | حسن پورحسن، بهنام زارع، اسماعیل ستودگان، مرتضی کشاورز
+ شب بیست و ششم رمضان 92 | مرتضی کشاورز
+ شب بیست و هفتم رمضان 92 | یزدان ناصری و عباس زحمتکشان
+ شب بیست و هشتم رمضان 92 | خلیل نگهبان، رضا بذری، بهنام زارع
+ شب بیست و نهم رمضان 92 | رضا بذری، یزدان ناصری، بهنام زارع، حسن پورحسن
+ جشن شب عید فطر | رمضان 92 | عباس زحمتکشان


»» متفرقه

+ قرائت دعای جوشن کبیر «بخش اول» | شب بیست و یکم رمضان 92
+ قرائت دعای جوشن کبیر «بخش دوم» | شب بیست و یکم رمضان 92


»» متن سخنرانی

+ نگاهی به قرآن «13» [سوره بقره «قسمت یازدهم»]
+ نگاهی به قرآن «14» [سوره بقره «قسمت دوازدهم»]
+ نگاهی به قرآن «15» [سوره بقره «قسمت سیزدهم»]
+ نگاهی به قرآن «16» [سوره بقره «قسمت چهاردهم»]
+ نگاهی به قرآن «17» [سوره بقره «قسمت پانزدهم»]
+ نگاهی به قرآن «18» [سوره آل عمران «قسمت اول»]
+ نگاهی به قرآن «19» [سوره آل عمران «قسمت دوم»]
+ نگاهی به قرآن «22» [سوره آل عمران «قسمت پنجم»]
+ نگاهی به قرآن «23» [سوره آل عمران «قسمت ششم»]
+ نگاهی به قرآن «24» [سوره آل عمران «قسمت هفتم]
+ نگاهی به قرآن «25» [سوره آل عمران «قسمت هشتم»]
+ نگاهی به قرآن «26» [سوره آل عمران «قسمت نهم»]
+ نگاهی به قرآن «27» [سوره نساء «قسمت اول»]
+ نگاهی به قرآن «28» [سوره نساء «قسمت دوم»]
+ نگاهی به قرآن «29» [سوره نساء «قسمت سوم»]
+ شب نوزدهم رمضان 92 | بهجت در زندگی «1»
+ نگاهی به قرآن «30» [سوره نساء «قسمت چهارم»]
+ شب بیست و یکم رمضان 92 | بهجت در زندگی «2»
+ نگاهی به قرآن «31» [سوره نساء «قسمت پنجم»]
+ شب بیست و سوم رمضان 92 | بهجت در زندگی «3»
+ نگاهی به قرآن «32» [سوره نساء «قسمت ششم»]
+ نگاهی به قرآن «33» [سوره نساء «قسمت هفتم»]
+ نگاهی به قرآن «34» [سوره نساء قسمت هشتم»]


»» گزارش تصویری

+ آلبوم 1 | مراسم احیا | حرم مطهر شاهچراغ (ع)
+ آلبوم 2 | شب نوزدهم رمضان 92
+ آلبوم 3 | شب بیست و یکم رمضان 92
+ آلبوم 4 | مراسم احیا | حرم مطهر شاهچراغ (ع)
+ آلبوم 5 | ضیافت افطار مداحان، قاریان و دست اندرکاران فرهنگی احیای شب‌های ماه مبارک رمضان 92
+ آلبوم 6 | شب بیست و سوم رمضان 92
+ آلبوم 7 | مراسم احیا شب‌های قدر - خواهران
+ آلبوم «8» | ضیافت افطار فعالین 13 دوره تشکل دانشجویی وصال


+ ویژه رمضان 91
+ ویژه رمضان 90کانال تلگرام رهپویان
 محسن: لطف کنید تو جلسات هفتگی کانون هم از آقایان پورحسن.زارع.ستوگان.قیم استفاده کنید ....
خداییش از مداحان شمال چیزی کم ندارن...
پنجشنبه 24 مرداد 1392
 رهرو: ماجور باشید انشالله
در پناه حق
شنبه 19 مرداد 1392
 خادمین زخمی : همه چیز عالی بوده دستتون درد نکنه ...
دوشنبه 14 مرداد 1392
 محمود سوخته : سلام التماس دعا دارم از همه ی گل های باغ حسین بن علی
چهارشنبه 2 مرداد 1392
 حمید: بازم موسوی میاد؟
دوشنبه 31 تیر 1392
 arezu: با سلام
ممنون از زحمات بی کران شما
صوت مراسم اصلا خوب نبود همش اکو یا یک حالت نارسایی صدا داشت ومتوجه نمی شدیم سخنران یا مداح چی داره می گه
امشب خدا کنه درست بشه

پنجشنبه 20 تیر 1392
 زائر: یا لطیف.

اجرتون با امیر مؤمنان...
پنجشنبه 20 تیر 1392
* نام شما : 
پست الکترونيک : 
وب سايت : 
* نظر شما : 
 
تبليغات