شنبه 13 آبان 1391
 » محرم الحرام - آبان 91
بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم


»»» گزیده‌ی صوتی بیانات مقام معظم رهبری با موضوع عاشورا


»» ویژه‌نامه صوتی ماه محرم


»» دم اول و آخر جلسات | محرم 91


»» صوت سخنرانی حجةالاسلام انجوی‌نژاد - محرم و صفر 91

+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت اول»
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت دوم»
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت سوم»
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت چهارم»
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت پنجم»

+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت ششم»
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت هفتم»
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت هشتم»
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت نهم»
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت دهم»

+ جلسه هفتگی 11 آذر | فرهنگ روابط اجتماعی در اسلام [کیاست «1»]
+ جلسه هفتگی 18 آذر | حجةالاسلام صفری
+ جلسه هفتگی 25 آذر | فرهنگ روابط اجتماعی در اسلام [کیاست«2»]
+ جلسه هفتگی 2 دی | فرهنگ روابط اجتماعی در اسلام [رساله حقوق «1»]
+ جلسه هفتگی 9 دی | فرهنگ روابط اجتماعی در اسلام [رساله حقوق «2»]
+ جلسه هفتگی 16 دی | فرهنگ روابط اجتماعی در اسلام [رساله حقوق «3»]
+ جلسه 22 دی | مراسم 28 صفر | فرهنگ روابط اجتماعی در اسلام [رساله حقوق «4»]
+ جلسه 23 دی | مراسم صبح شهادت امام رضا (ع) | شرح زیارت امین الله «1»
+ جلسه هفتگی 23 دی | شرح زیارت امین الله «2»»» روضه و مناجات

+ مراسم سیاه‌پوشان و استقبال از محرم
+ شب اول محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب دوم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب سوم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب چهارم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب پنجم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب ششم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب هفتم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب هشتم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب نهم محرم | حاج مهدی مختاری
+ نهم محرم | صبح تاسوعا | قرائت زیارت عاشورا | حجةالاسلام حدادیان
+ شب دهم محرم | حاج مهدی مختاری
+ دهم محرم | صبح عاشورا | قرائت زیارت ناحیه مقدسه | حجةالاسلام انجوی‌نژاد

+ دهم محرم | شام غریبان | حاج مهدی مختاری و حجةالاسلام انجوی‌نژاد

+ جلسه هفتگی 11 آذر | حاج حسن جعفری
+ جلسه هفتگی 18 آذر | حاج مجید بادکوبه
+ جلسه هفتگی 25 آذر | حاج مجتبی رمضانی
+ جلسه هفتگی 2 دی | حاج اسلام میرزایی
+ جلسه هفتگی 9 دی | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ جلسه هفتگی 16 دی | حاج رضا بذری
+ جلسه 22 دی | مراسم 28 صفر | حجةالاسلام انجوی‌نژاد و حاج عباس طهماسب‌پور
+ جلسه 23 دی | مراسم صبح شهادت امام رضا (ع) | حاج عباس طهماسب‌پور
+ جلسه هفتگی 23 دی | مراسم آخر صفر | حاج عباس طهماسب‌پور»» مداحی

+ مراسم سیاه‌پوشان و استقبال از محرم
+ شب اول محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب دوم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب سوم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب چهارم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب پنجم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب ششم محرم | حاج مهدی مختاری

+ شب هفتم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب هشتم محرم | حاج مهدی مختاری
+ شب نهم محرم | حاج مهدی مختاری
+ نهم محرم | صبح تاسوعا | حاج مهدی مختاری، حاج مهدی زراعتی و حجةالاسلام انجوی نژاد
+ شب دهم محرم | حاج مهدی مختاری

+ دهم محرم | صبح عاشورا | حاج مهدی مختاری

+ دهم محرم | شام غریبان | حاج مهدی مختاری

+ جلسه هفتگی 11 آذر | حاج حسن جعفری
+ جلسه هفتگی 18 آذر | حاج کمیل محمدی و حاج مجید بادکوبه
+ جلسه هفتگی 25 آذر | حاج مجتبی رمضانی

+ جلسه هفتگی 2 دی | حاج اسلام میرزایی
+ جلسه هفتگی 9 دی | مرتضی کشاورز
+
جلسه هفتگی 16 دی | حاج رضا بذری
+ جلسه 22 دی | مراسم 28 صفر | حاج عباس طهماسب‌پور
+ جلسه 23 دی | مراسم صبح شهادت امام رضا (ع) | حاج عباس طهماسب‌پور
+ جلسه هفتگی 23 دی | مراسم آخر صفر | حاج عباس طهماسب‌پور»» متفرقه

+ سخنرانی پیرامون غزه | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ سخنرانی در سومین سالگرد 9 دی | «بصیرت» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ سخنرانی در مورد حق صدقه | حجةالاسلام انجوی‌نژاد


»» متن سخنرانی

+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت اول» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت دوم» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت سوم» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ لبیک یا خامنه ای [سبک زندگی] «قسمت چهارم» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت پنجم» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت ششم» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد

+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت هفتم» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت هشتم» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت نهم» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد
+ لبیک یا خامنه‌ای [سبک زندگی] «قسمت دهم» | حجةالاسلام انجوی‌نژاد


»» گزارش تصویری

+ آلبوم «1» | شب اول محرم
+ آلبوم «2» | شب دوم محرم
+ آلبوم «3» | شب سوم محرم

+ آلبوم «4» | شب چهارم محرم
+ آلبوم «5» | شب دوم محرم
+ آلبوم «6» | شب پنجم محرم
+ آلبوم «7» | شب پنجم محرم
+ آلبوم «8» | شب ششم محرم
+ آلبوم «9» | محرم 91 | خواهران - سری اول
+ آلبوم «10» | مراسم عزاداری در دانشگاه آزاد شیراز
+ آلبوم «11» | شب هفتم محرم
+ آلبوم «12» | شب هفتم محرم
+آلبوم «13» | شب هشتم محرم
+
آلبوم «14» | شب نهم محرم
+ آلبوم «15» | روز نهم محرم
+ آلبوم «16» | شب دهم محرم

+ آلبوم «17» | صبح تاسوعا
+ آلبوم «18» | شب عاشورا

+ آلبوم «19» | صبح عاشورا

+ آلبوم «20» | خواهران - سری دوم
+ آلبوم «21» | خواهران - سری سوم

+ آلبوم «22» | صبح عاشورا

+ آلبوم «23» | شام غریبان

+ آلبوم «24» | آشپزخانه

+ جلسه هفتگی 11 آذر

+ جلسه هفتگی 18 آذر
+ جلسه هفتگی 2 دی
+ جلسه هفتگی 9 دی


»» نواها و شورهای کانون


»» گزیده‌ی فیلم‌های مراسم دهه اول محرم 91

+ دم اول جلسات | سید محمد انجوی‌نژاد
+ لک لبیک یا اباعبدالله | مهدی مختاری

+ هر هفته با روی سیاه تو هیئتت پا می‌ذارم | مهدی مختاری
+ شکر خدا هی نفس می‌زنم | سید محمد انجوی‌نژاد

+ چادر خاکی | سید محمد انجوی‌نژاد

+ باز دوباره دارم می‌بارم | مهدی مختاری
+ شب مستی و عشق و شب شور و شین | مهدی مختاری
+ قصه‌ی نوکری شاه و گدا را عشق است | مهدی مختاری
+ نمیدونم چیه هواتو کردم | سید محمد انجوی‌نژاد
+ هوا بارونه | مهدی مختاری


»» مصاحبه‌ها

+ گفتوگویی دوستانه با حاج مهدی مختاری»» صوت‌های سخنرانی محرم سال‌های قبل

+ محرم 1380 :: وصال یار (10 قسمت)
+ محرم 1381 :: سیاست عاشورا (10 قسمت)
+ محرم 1382 :: معرفت عاشورا (10 قسمت)
+ محرم 1383 :: معاشرت (10 قسمت)
+ محرم 1384 :: یوسف عاشورا (11 قسمت)
+ محرم 1385 :: معیشت عاشورا (10 قسمت)

+ محرم 1386 :: مکتب عشق (10 قسمت)

+ محرم 1387 :: پرواز تا آسمان [مرگ پژوهی] (10 قسمت)
+ محرم 1388 :: بهشت و جهنم (10 قسمت)

+ محرم 1389 :: جوانی (10 قسمت)
+ محرم 1390 :: اسرار کربلا (10 قسمت)

»» متن سخنرانی دهه اول محرم 90 - اسرار کربلا «10 قسمت»
 


»» فیلم و کلیپ

+ سخنان عربی مقام معظم رهبری درمورد عاشورا
+ نماهنگ عاشورای حسینی
+ کلیپ واقعه روز عاشورا
+ کلیپ ویدئویی محرم | این شب‌ها
+ کلیپ ویدئویی | عاشورا در کانون


»» محرم در جامعه مجازی رهپویان

+ انجمن سیدالشهدا (ع)
+ انجمن محرم و صفر
+ انجمن کانون | بخش سبک زندگی