یکشنبه 25 اسفند 1392
 » گزارشی از ما... "2"

گزارشی از ما، "خواهران"


واحدهای مختلف طی جلساتی با محوریت امور اجرایی و فرهنگی زیر نظر معاونت اجرایی و فرهنگی خواهران که قبل از سفر برگزار می کنند، برنامه هایی را در طول سفر به زائرین ارائه می دهند.


واحدهای اجرایی:


تدارکات؛ که بخش عظیمی از بار سفر بر دوش تدارکاتی های مخلص است.

»» برنامه های اجرایی:

1- تقسیم بندی اعضاء تدارکات در حسینیه ها و تقسیم وظایف.

2- توزیع غذا.

3- نظافت حسینیه ها.

4- پاک کردن حبوبات و سبزیجات.

5- هماهنگی جهت خادمة الرضا(ع) شدن زائرین که نشان خادمی آن ها پیشانی بندهای زمان جبهه و جنگ است.

»» برنامه های فرهنگی:

1- برگزاری جلسه سخنرانی با موضوعیت استفاده از سفر در عین خدمت.

2- اهداء کتاب شاخه طوبی همراه با مهر تدارکات: " گذر تک تک ثانیه ها / به قدیمی شدن نوکریت می ارزد ".

3- ثبت دلنوشته های تدارکاتی ها در دفتر مخصوص.


انتظامات؛ 

1- قرار دادن اعضاء انتظامات در یک اتوبوس جهت تألیف قلوب.

2- بررسی نقاط ضعف واحد در اتوبوس.

3- تقسیم بندی اعضاء انتظامات در حسینیه ها.

4- حضور و غیاب زائرین در طول روز.

5- همراهی زائرین در حرم های دسته جمعی نیمه شب.

6- حرم و زیارت گروهی.

7- سر زدن اعضاء به یکدیگر در حسینیه ها جهت ایجاد همدلی.


خیریه؛

1- برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب های تفسیر سوره اسراء و نگاهی به قرآن برای دو گروه سنی با جایزه سفر مشهد مقدس.

2- طرح سوغاتی. جمع آوری کمک های نقدی از زائرین و تهیه سوغاتی برای خانواده های تحت پوشش خیریه.

3- طرح قلک. جمع آوری صدقه.

 

واحد های فرهنگی:


واحد قرآنی:

1- پخش تواشیح جهت جمع شدن زائرین و قرائت سوره واقعه شبانه همراه با تفسیر یک آیه.

2- پاسخ به شبهات قرآنی.


واحد شهدا:

1- سخنرانی همسر شهید عبادیان در بهشت ثامن الائمه(ع).

2- برپایی ایستگاه صلواتی.

3- روایتگری سیره شهدا قبل از قرائت سوره واقعه هر شب در یک حسینیه.

4- واکس زدن کفش زائرین.


واحد دانش آموزی:

1- اسکان دانش آموزان در یک حسینیه و تقسیم بندی آن ها بین اعضاء واحد دانش آموزی.

2- سخنرانی سرکار خانم انجوی.

3- برگزاری بازی های طنز و جدی.

4- هماهنگی با آستان قدس رضوی جهت استفاده از برنامه های بوستان زیارت.

5- مقرر کردن یک روز برای خرید دانش آموزان.


واحد تزئینات:

1- تزئین اتوبوس با احادیث امام رضا(ع).

2- تهیه سفره هفت سین.