دوشنبه 7 تیر 1395
 » شب 21 هم، گذشت...
یا صانع

"قدر" میثاقی است دوباره؛ عهدی است صدباره و نگاهی است یکباره به عمق ناپیدای عشق...شب 21 هم به سرعت سپری شد!
طبق پیش بینیِ سال های گذشته که مستمع بیشتری جهت مراسم حضور پیدا می کرد، مکان جدیدی به آن ها اختصاص داده شد که حجم کار رو بیشتر از قبل کرد. الحمدلله نزدیک به 30 نفر خادم، عهده دار نظم جلسه شدند که با همکاری، همه چیز ختم به خیر شد.

خدا رو شکر نسبت به شب نوزدهم بچه های کمتری گم شدن، که از حجم کار کاسته شد! از اینکه خادمین خود را از دعای خیرتان فراموش نمی کنید، سپاسگزاریم.
                                                                                                                                            ومن الله التوفیق
                                                                                                                                              خادمین شما
                                                                                                                                           انتظامات خواهران

منتظر حاشیه های این شب ها باشید...