جمعه 9 مهر 1395
 » کمک به برگزاری جلسات محرم و برنامه های کانون فرهنگی رهپویان وصال
یا حسین(علیه السلام)
شما هم می توانید ارثی باقی بگذارید که وقتی رفتید هم برایتان باقی بماند!

با توجه به شروع به کار جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز در محل حسینیه سیدالشهداء(ع)، شماره حساب های ذیل جهت کمک و مساعدت اعلام می گردد:


»»» شماره حساب: 0107107699002
»»» شماره کارت: 6037991899510501

* بانک ملی به نام کانون فرهنگی رهپویان وصال - جهت کمک به برگزاری جلسات محرم و برنامه ها