پنجشنبه 8 فروردین 1398
 » ویژه‌نامه فعالیت‌های جهادی رهپویان وصال
مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)
روحیّه جهادی یعنی کار برای خدا...روایت بخش‌هایی از فعالیت‌های جهادی

کانون فرهنگی رهپویان وصالگزارش‌ تصویری

- کرمان‌شاه
- شیراز- پل‌دختر- خرم‌شهر
- سی‌سخت- تقدیر از کادر جهادی
◄ گزارش تصویری | تقدیر از فعالان گروه جهادی کانون مستقر در بیمارستان شهید فقیهی | 99/12/08فیلم

- کرمان‌شاه
- شیراز- پل‌دختر