سه‌شنبه 29 شهریور 1390
 » سفر زیارتی سوریه - شهریور 90

سلامٌ علی قلب زینب الصبور .. 


کاروان زیارتی رهپویان در بعدازظهر سه شنبه 15 شهریور از مسیر هوایی وارد سوریه شد.


      


» رهپویان چه خبر؟ | گزارشی از سفر سوریه

      

» گزارش تصویری | آلبوم شماره 1

» گزارش تصویری | آلبوم شماره 2

» گزارش تصویری | آلبوم شماره 3
» گزارش تصویری | آلبوم شماره 4

» گزارش تصویری | آلبوم شماره 5» خلاصه سخنرانی | سوریه «1»
» خلاصه سخنرانی |سوریه «2»
» خلاصه سخنرانی | سوریه «3»